Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

  • Voor 65-plussers wordt er een tegemoetkoming voorzien voor medische pedicure behandelingen.
  • De tegemoetkoming bedraagt 5€ pr behandeling met een maximum van 25€ per kalenderjaar en per persoon.

Christelijke mutualiteit

  • Bent u 65-plusser? Dan ontvangt u de tegemoetkoming van 4 keer € 5 per jaar van een behandeling.
  • De behandeling moet wel gebeuren door een het CM-ziekenfonds erkende pedicure!

Partena (vroegere Euromut)

  • De Liberale Mutualiteit voorziet voor de leden van meer dan 65 jaar een tussenkomst van € 2,5 per pedicurebehandeling.
  • Per kalenderjaar wordt voor maximum 6 zittingen tussengekomen (niet met tussenkomst voor pedicure voor diabetespatiënten)

Diabetespatiënten

  • Diabetespatiënten krijgen ook, ongeacht hun leeftijd, een tussenkomst van € 2,5 per pedicurebehandeling, en dit maximaal 12 maal per kalenderjaar.
  • Deze patiënten bewijzen de diabetes aan de hand van een eenmalig medisch attest of diabetespas.